ABDURRAHMAN USTA

ABDURRAHMAN USTA

KOBİ DOSTU

KOSGEB'den ARGE İnovasyona 750 bin TL'ye kadar destek

KOSGEB'den ARGE İnovasyona 750 bin TL'ye kadar destek
14 Aralık 2020
Yeni bir ürün, üretim süreci veya yazılım geliştirmek ya da mevcut bir ürünün bir özelliğini iyileştirmek amacıyla çalışma yapan KOBİ ve girişimciler KOSGEB in Ar-ge İnovasyon desteğinden faydalanabilir. Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretmelerini sağlamak üzere araştırma-geliştirme ve inovasyon projelerinin geliştirilmesi için hazırlanan Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programında destek üst limiti 750.000- TL’dir. Programa KOBİ olarak başvurmak isteyenler, ortaya çıkarmak istedikleri ürünün prototip aşaması için gerekli olan;  Kira giderleri, Makine-teçhizat, donanım, hammadde, yazılım ve hizmet alımı giderleri, Personel giderleri, Proje geliştirme giderleri (Proje Danışmanlık Desteği, Eğitim Desteği, Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği, Proje Tanıtım Desteği, Yurtiçi ve Yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği, Test-Analiz ve Belgelendirme Desteği) için yapacakları harcamaların destek üst limitleri dahilinde %​ 75 ini ilgili destek programı kapsamında KOSGEB den talep edebilmektedirler. Programa girişimci olarak başvuranlar ise yukarda belirtilen giderlerin yanında başlangıç sermayesi desteğinden de faydalanabilmektedirler. Girişimcilerden kasıt mevcutta üzerinde bir işletmesi olmayan kişilerdir. Başlangıç Sermayesi Desteğinden girişimci olarak başvurusunu yapan; a) Üniversitelerin herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenciler, b) Yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini başvuru tarihinden en çok 5 yıl önce almış olanlar, c) Öğretim elemanları faydalanabilir. Ayrıca proje başvuru tarihinden önce 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri tarafından ar-ge desteği almaya hak kazanan girişimciler ile bunlardan proje başvuru tarihi itibariyle son 1 yıl içerisinde işletmesini kuranlar da yararlanabilir. PROGRAMDAN YARARLANMA KOŞULU Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programından araştırma- geliştirme ve inovasyon konularında projesi olan İşletmeler/girişimciler yararlanabilir. Başvuru sahiplerinin; yeni bir ürün/süreç/hizmet üretilmesi, mevcut bir ürün/süreç/hizmet geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi vb. konulardaki ar-ge ve inovasyon niteliği taşıyan projelerine destek sağlanır. Başlangıç Sermayesi Desteği ve Personel Gideri Desteğinde destek oranı % 100, diğer desteklerde ise % 75’dir. Proje süresi 4 ay ve katları olacak şekilde en az 8, en fazla 24 aydır. Yararlanıcının talep etmesi halinde kurul kararı ile 4 ay ve katları olacak şekilde 12 aya kadar ek süre verilebilir. Verilen ek süre ile birlikte proje süresi toplamda 24 ayı geçemez. BAŞVURU SÜRECİ İşletme/Girişimci, KOSGEB Veri Tabanına Kayıt Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde KBS’ye kaydını yapar. Projesi kabul edilen girişimcinin ise İşletmesini kurmasını müteakip KOSGEB Veri Tabanına kayıt olması gerekir. İşletmenin; Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde olması ve KBS’de kayıtlı ve aktif durumda olması gerekir. Yararlanıcının KOBİ Bilgi Beyannamesinin güncel olması gerekir.

Yorum yazın

Yorum yazarak, yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan gazetemiz ve sitemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sayfada yer alan yorumlar kişiye ait görüşlerdir. Yapılan yorumlardan sitemiz hiçbir şekilde sorumlu değildir.

ABDURRAHMAN USTA yazıları