Aile hekimlerinin ücretleri arttırılacak

Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına yapılacak ödemelere ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de Düzenlemeyle çalışanların temel ücret seviyelerinin artırılması sağlanarak aile hekimliklerinin tercih edilebilirliği artırıldı, vatandaşların hizmet alabileceği yeni birimlerin açılmasına imkan sağlandı.

Aile hekimlerinin ücretleri arttırılacak
30 Haziran 2021

Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği ile çalışanların temel ücret seviyelerinin artırılması sağlanarak aile hekimliklerinin tercih edilebilirliği artırıldı, vatandaşların hizmet alabileceği yeni birimlerin açılmasına imkan sağlandı.

Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. 1 Temmuz 2021'den geçerli olmak üzere yürürlüğe girecek yönetmelikle Sağlık Bakanlığınca aile hekimliği uygulaması kapsamında sözleşmeli olarak çalıştırılan aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına yapılacak ödemeler, izinler, sözleşme esasları ve fesih şartları ile aile hekimliği uygulamaları için görevlendirilen uzman tabip, tabip ve aile sağlığı çalışanlarına yapılacak ödemelere ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Yönetmelikle aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarının ücretlerinin hesaplanmasına kronik hastalık yönetimine ait parametreler eklenerek aile hekimliği çalışanlarına ücret artışı sağlanacak. Böylece Bakanlığın stratejik hedefleri doğrultusunda aile hekimi başına düşen nüfusun belirlenen seviyeye inmesi halinde de aile hekimlerinin ücretlerinde kayıp olmayacak.

Aile hekimliği çalışanlarının vatandaşların kronik hastalık izlemlerini elektronik ortamda yapabilmesi ve kayıt altına alması amacıyla Bakanlık tarafından geliştirilen ve ilgili diğer tüm sistemler ile entegre şekilde çalışan Hastalık Yönetim Platformu (HYP) 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren tüm aile hekimlerinin kullanımına açılmıştı. Bu kapsamda yapılan düzenleme ile HYP kullanılması ile hizmet sunumunda standardizasyon sağlanacak ve aile hekimlerince kronik hastalık yönetiminde daha aktif hizmet sunulacak.

Ayrıca Bakanlığın sağlık hizmeti planlamalarında yol gösterici olacak veriler, bu sistem ile elde edilebilecek.

HYP içerisinde yer alan hizmetler, "kardiyovasküler risk değerlendirmesi, çok yönlü yaşlı değerlendirmesi, hipertansiyon, diyabet, obezite hastalıklarının tarama, izlem ve sonuç durumları" olarak belirlendi. Ayrıca kanser taramaları (meme, serviks, kolon) ile kişilerin kendi aile hekimlerinden hizmet alma yoğunluğunu ifade eden "süreç yönetimi" de aile hekimlerine yapılacak ödemelere etki edecek.

Kronik hastalık izlemlerinde HYP kullanımı ile aile hekimliği çalışanları ve vatandaşların memnuniyetlerinin olumlu yönde etkilenmesi hedefleniyor. Birinci basamak sağlık hizmeti kullanımının artması ile ikinci basamak sağlık kuruluşlarının gereksiz kullanımı ve sağlık harcamalarının azaltılması için gerekli alt düzenlemeler de yapılmış olacak.

Yönetmelikle ayrıca sosyoekonomik gelişmişlik ödemesine esas yönetmelik ekindeki göstergeler de güncellendi.

Düzenlemeyle yeni açılacak sıfır nüfuslu birimlere yerleşecek aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarının kayıtlı kişi başına almaları gereken ödeme Bakanlığın diğer hizmet birimlerinde çalışan aynı unvandaki personelin temel ücreti kadar olacak.

VATANDAŞLARIN HİZMET ALABİLECEĞİ YENİ BİRİMLERİN AÇILMASINA İMKAN SAĞLANDI

Nüfusun belirli bir sürede belirli bir seviyeye ulaşması şartının da yer aldığı söz konusu düzenlemeyle hem aile hekimliği çalışanlarının temel ücret seviyelerinin artırılması sağlanarak aile hekimliklerinin tercih edilebilirliği artırıldı hem de vatandaşların hizmet alabileceği yeni birimlerin açılmasına imkan sunuldu.

Bakanlıkça yeni açılan birimlerin olduğu bölgelerdeki nüfus dağılımı hizmet planlamasına göre yeniden düzenlenerek aile hekimi başına düşen nüfus azaltılacak.

Yönetmelikle aile sağlığı merkezlerinin oluşturulma süreçlerinin hızlandırılmasına ve yeni açılan birimlerin tercih edilebilirliğinin artırılmasına yönelik düzenlemeler getirildi. Aile sağlığı merkezlerinin daha konforlu hale gelmesi ve varsa eksikliklerin giderilmesi için il sağlık müdürlüklerinin sürece aktif katılımı sağlanacak.

Hizmet sözleşmeleri "vali" yerine "il sağlık müdürü" tarafından imzalanacak. Böylece ihtar ve sözleşme feshedilmesine ilişkin işlemler ve itiraz süreçlerinde ildeki tüm sağlık personelinde olduğu gibi aile hekimliği çalışanları için de il sağlık müdürünün yetkili olması sağlandı.

Yorum yazın

Yorum yazarak, yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan gazetemiz ve sitemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sayfada yer alan yorumlar kişiye ait görüşlerdir. Yapılan yorumlardan sitemiz hiçbir şekilde sorumlu değildir.