26 Ocak 2021 TÜRKİYE GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU Toplam İstatistikler
  • BUGÜNKÜ TEST SAYISI 180.303
  • BUGÜNKÜ HASTA SAYISI 7.103
  • BUGÜNKÜ VEFAT SAYISI 134
  • BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 8.108
Genel

SGK’ya borcu olanlar için son tarih 31 Aralık

Sosyal Güvenlik Kurumu’na borcu bulunan işçi, işveren ve genel sağlık sigortalılarının borçları yapılandırılıyor. Bunun için ise son başvuru tarihi 31 Aralık 2020. Bu tarihe kadar SGK’ya borcu bulunan işçi, işveren ve genel sağlık sigortalılar e-devlet ve e-sigorta üzerinden, e- posta yoluyla ve şahsen başvuru yaparak borçlarını yapılandırabilecekler.

SGK’ya borcu olanlar için son tarih 31 Aralık
mntyapi

7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 17 Kasım 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile Sosyal Güvenlik Kurumuna borcu bulunan işçi, işveren ve genel sağlık sigortalıların borçları yeniden yapılandırılıyor.

HANGİ BORÇLAR YAPILANDIRILABİLECEK ?

Sigorta primleri, İsteğe bağlı sigorta ve topluluk sigortası borçları, Asgari işçilik uygulaması neticesinde oluşan prim borçları, İdari para cezası borçları, tarım sigortalıların prim borçları, İhya kapsamındaki BAĞ-KUR borçları ve diğer borçların yeniden yapılandırmaya gireceğini söyleyen Bolu SGK İl Müdürü Mehmet Hanefi Taştan yaptığı açıklamada “2020 yılı Ağustos ayı/dönemi ve önceki aylara/dönemlere ilişkin olup, bu Kanunun yayım tarihi olan 17/11/2020 tarihinden önce tahakkuk ettiği hâlde bu tarih itibarıyla ödenmemiş olan 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan; sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, ek karşılık primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, 7256 sayılı Kanuna göre, yapılan başvuru tarihi itibarıyla ilgili mevzuatına göre ödenme imkânı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi (5510 sayılı Kanunun Geçici 16’ncı maddesi kapsamında gelir vergisinden muaf olan kadın sigortalıların isteğe bağlı sigorta primi dâhil) ile topluluk sigortası primi, 31/8/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları, 31/8/2020 tarihinden önce (bu tarih dâhil) yapılan tespitlere ilişkin olup bu kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen başvuru tarihine (31.12.2020) kadar kesinleşen idari para cezaları, 5510 sayılı Kanunun ek 5 ve ek 6’ncı maddeleri kapsamında sigortalı olanlara ait sigorta primi,  2925 sayılı Kanun kapsamındaki tarım sigortalılarına ilişkin sigorta primi, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan ve 17/11/2020 tarihi itibarıyla ilgili kanunlar gereği durdurulmuş sürelere ilişkin primler ve bu Kanunun yayım tarihi olan 17/11/2020 tarihinden önce tahakkuk ettiği hâlde ödenmemiş olan; Kurum tarafından fazla veya yersiz olarak ödendiği tespit edilen ve 506 sayılı Kanunun, 1479 sayılı Kanunun, 2925 sayılı Kanunun, 2926 sayılı Kanunun, 5434 sayılı Kanunun mülga hükümleri ve 5510 sayılı Kanunun 96’ncı maddesi gereğince tahsil edilmesi gereken iş göremezlik ödeneği, gelir ve aylıklara ilişkin borç asılları ve kanuni faizleri ile rucu edilen kurum alacakları yeniden yapılandırılacak” dedi.

TAKSİTLİ ÖDEME SEÇENEKLERİ

Yapılandırma kapsamında hesaplanan Yİ-ÜFE tutarının yüzde 90 oranında silineceğini belirten Taştan “Taksitli ödeme seçeneklerinin tercih edilmesi halinde ise; Yİ-ÜFE tutarında eksiltmeye gidilmez ve taksit seçeneğine göre katsayı uygulanır. 6 taksit için, 1,04 oranında 18 taksit için ise 1,15 oranında katsayı uygulanır. Taksitli ödeme yolunu tercih eden borçlularca ilk taksitin süresinde ve tam olarak ödenmesi koşuluyla hesaplanan borcun ikinci taksitin ödeme süresi sonuna (30/4/2021 tarihine) kadar tamamının ödenmek istenmesi halinde, taksitlendirme farkı alınmaksızın Yİ-ÜFE aylık değişim oranları dikkate alınarak güncellenen tutar üzerinden %50 indirim yapılarak hesaplanan tutar tahsil edilecektir” diye konuştu.

akpilicreklam

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

karsupetrol
semmakbolu

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL